Geen objecten gevonden

Den Haag

  • In samenwerking met de gemeente Den Haag heeft DUWO, gezamenlijk met andere woningcorporaties, een convenant energiebesparing afgesloten. Hierbij is DUWO de samenwerking aangegaan met Sanura, een leverancier van Flatmates welke warmte terugwinnen uit jouw douchewater. Om het beperkte aantal Flatmates zo efficiënt mogelijk in te zetten worden deze ingezet in grotere groepen waar het meeste aantal mensen gebruik maakt van één douche. Deze woningen hebben van DUWO een mail ontvangen. Onzelfstandige woningen met een grote groep bewoners die niet door DUWO zijn benaderd maar wel interesse hebben kunnen zich hier aanmelden. Mochten er Flatmates over zijn, dan worden deze later geïnstalleerd. Om de meeste energiebesparing per product te bereiken heeft het voor zelfstandige woningen geen zin om zich hiervoor aan te melden.
  • Naast deze samenwerking gaat DUWO een verdere samenwerking aan met Klimaatroute om hardst getroffen panden in Den Haag te voorzien van een gratis energieadvies van een energiecoach, inclusief een energiebesparingspakket à 35 euro per persoon. De complexen die hiervoor in aanmerking komen worden door Klimaatroute in de aankomende maanden benaderd.

Financiële compensatie
Gemeenten bieden soms mogelijkheden voor financiele compensatie. Bekijk bij jouw gemeente wat er mogelijk is.

Den Haag: Den Haag - Bijzondere bijstand

Hulp bij betalingsproblemen
Door stijgende prijzen en hoge energierekeningen lopen mensen meer risico op betaalachterstanden bij het betalen van de huur. Daarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden. DUWO spant zich binnen de mogelijkheden in om samen met bewoners in geldnood tot maatwerkafspraken te komen en kan in urgente gevallen de gemeente op de hoogte brengen, zodat bewoners sneller (schuld)hulp kunnen krijgen. Bewoners met dreigende betaalproblemen kunnen ook zelf naar hun gemeente voor hulp. Ze kunnen voor informatie terecht op Geldfit.nl of bellen met 0800-8115 (gratis en anoniem) ....

Deel deze pagina