Geen objecten gevonden

Den Haag

In samenwerking met de gemeente Den Haag heeft DUWO, gezamenlijk met andere woningcorporaties, een convenant energiebesparing afgesloten. Hierbij is DUWO de samenwerking aangegaan met Sanura, een leverancier van Flatmates welke warmte terugwinnen uit jouw douchewater. Om het beperkte aantal Flatmates zo efficiënt mogelijk in te zetten worden deze ingezet in grotere groepen waar het meeste aantal mensen gebruik maakt van één douche. Deze woningen hebben van DUWO een mail ontvangen. Onzelfstandige woningen met een grote groep bewoners die niet door DUWO zijn benaderd maar wel interesse hebben kunnen zich hier aanmelden.

Mochten er Flatmates over zijn, dan worden deze later geïnstalleerd. Om de meeste energiebesparing per product te bereiken heeft het voor zelfstandige woningen geen zin om zich hiervoor aan te melden.

Deel deze pagina