Service costs

In addition to the basic rent, you also pay DUWO service costs. Service costs are costs for services such as gas, water, electricity and cleaning. These costs may vary by room or house. Your rental agreement will state what kind of service costs you are paying. You can also check the page Rent composition and rent allowance .

Calculation of the service costs

You pay an advance based on the expected cost. Each year on 1 July, the advance amount is redetermined. You will be informed about this before 1 May, together with any increase in rent.

The new advance amount is determined on the basis of the billed amount of service costs during the previous year. This concerns, for example, the use of gas, water and electricity. Sometimes we can read your usage on the meters. But often this is not possible and we use an allocation key (using service cost units) to determine how much you and your roommates have to pay for gas, water and electricity. For example, someone with a large room has to pay more than someone with a small room. You can find in the tenancy regulations how the costs are allocated exactly.

Final account of your service costs

Based on the final account it is possible that you get a refund, or that you have to pay more. We strive to send the final account of the service costs before 1 July. You can here find the final account of your service costs. In your account overview you can see when the money has been transferred. If you want to change the Payment details please pass on the account number into which we can pay your refund or modify it.  

Not all service costs are settled. In case of the so-called unsettable service costs the amounts are determined annually. For example, this goes for the glass and home contents' insurance, the Ziggo subscription and the service agreement. More information about the service agreement.

Service costs Accommodate

 Accommodate tenants are not billed service costs, unless otherwise agreed in the lease. For example, this applies to students of the AUC and PhD students who are renting for a longer time.

Toelichting op voorleggen van de servicekostenafrekening aan de huurdersvertegenwoordiging

Elk jaar leggen we onze servicekostenafrekening voor aan de bewonerscommissie en huurdersorganisaties. De huurdersorganisaties zijn akkoord met de meeste posten op de servicekostenafrekening van 2019. Over het inhouden van 10% op de teruggave op de energiebelasting bij een gedeelte van onze afrekeningen, zijn we het niet eens geworden. Om te voorkomen dat je servicekostenafrekening (meer) vertraging oploopt, kiezen we er in overleg met de betrokken bewonerscommissie in het merendeel van de situaties voor om wél zo snel mogelijk je afrekening af te ronden. Ook wanneer deze inhouding, vaak kleine bedragen, van toepassing is. Mocht blijken dat wij deze kosten niet in rekening mogen brengen, dan ontvang je deze natuurlijk weer terug.

Energiebelasting, hoe zit dat precies?
Om te zorgen dat we zuiniger en efficiënter omgaan met energie, heft de overheid energiebelasting.
De Belastingdienst ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte, waarover je geen belasting hoeft te betalen. Daarom verlaagt de Belastingdienst de energiekosten van woningen met een bedrag per jaar. Dit gebeurt automatisch per elektriciteitsaansluiting.
Dit gaat niet automatisch wanneer je woont in een gebouw waarbij er sprake is van grootverbruik en er dus meerdere woningen één meter delen. Om te zorgen dat je als huurder van deze gebouwen ook energiebelasting terug krijgt, doet we een zeer complexe aanvraag voor de teruggave daarvan. Hieraan zijn we veel kosten kwijt. Om deze kosten te dekken, houden we 10% in op de teruggave van de energiebelasting van je gebouw.  

Q&A

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden