Geen objecten gevonden

Niet meer vrij parkeren Mijnbouwplein!

Het parkeerterrein op het Mijnbouwplein is eigendom van DUWO. Op en rond het Mijnbouwplein zijn bedrijven gevestigd en met deze bedrijven heeft DUWO afspraken gemaakt over parkeerruimte. 
We merken dat we, doordat op ons parkeerterrein niet betaald hoeft te worden voor parkeren, we de afspraken met de bedrijven niet na kunnen komen. We zien bijvoorbeeld dat er regelmatig gebruik wordt gemaakt van de parkeerplaats door personen die na het parkeren direct te voet of per fiets de stad in gaan. Daarnaast wordt er, wanneer er geen plek meer is in de vakken, ook op plekken geparkeerd, die daar niet voor bedoeld zijn. Dit geeft een rommelig beeld en leidt ook tot onveilige situaties.  
DUWO heeft daarom besloten om het terrein binnenkort af te sluiten door middel van slagbomen. Hierdoor kunnen straks alleen bevoegden parkeren, kunnen wij onze afspraken nakomen en houden we het parkeerterrein veilig. Omdat wij ons bewust zijn van de parkeerdruk in Delft, onderzoeken we momenteel de mogelijkheid om de parkeerplaats na kantoortijden en in het weekend open te stellen voor betaald parkeren. Zodra er meer bekend is, communiceren we dit via deze website. De meest gestelde vragen vindt u hieronder. Mocht u zelf nog een vraag hebben, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of tel 09002353896.

FAQ’s 

Waarom komen er slagbomen? 

Omdat parkeren gratis is op ons terrein, merken we dat we de afspraken met de bedrijven niet na kunnen komen. We zien bijvoorbeeld dat er regelmatig gebruik wordt gemaakt van de parkeerplaats door personen die na het parkeren direct te voet of per fiets de stad in gaan. Daarnaast wordt er, wanneer er geen plek meer is in de vakken, ook op plekken geparkeerd, die daar niet voor bedoeld zijn. Dit geeft een rommelig beeld en leidt ook tot onveilige situaties.  

Vanaf wanneer komen de slagbomen? 

Vanaf 23 november starten we met de werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van de slagbomen. Daarna zal de software geïnstalleerd worden. Zodra bekend is wanneer de slagbomen dicht gaan, communiceren we dit op deze website en op het bord ter plekke. 

Waar kan ik nu parkeren?  

Wij onderzoeken momenteel of het mogelijk is het parkeerterrein na kantoortijden en in het weekend open te stellen voor andere parkeerders. Dit wordt wel betaald parkeren. Daarnaast dient u elders in Delft (betaald) te parkeren. 

Hoe huur ik een parkeerplek?  

Alleen de gevestigde bedrijven op en rond het Mijnbouwplein, waarmee contractuele afspraken zijn gemaakt met betrekking tot parkeren, hebben recht op een parkeerplek. Als u werkzaam bent voor een van deze bedrijven, adviseren wij u contact op te nemen met uw werkgever.  

Hoe zit het met parkeren in het weekend en na werktijd?  

Wij onderzoeken momenteel of het mogelijk is het parkeerterrein na kantoortijden en in het weekend open te stellen voor parkeerders. Dit wordt wel betaald parkeren.  

Ik heb de informatie over gewijzigde parkeerregime gemist en nu staat mijn auto achter de slagboom, wat nu?  

Uitrijden is altijd mogelijk. U kunt telefonisch contact opnemen met DUWO via telefoonnummer 0900-2353896.  

Ik huur een woning van DUWO aan het Mijnbouwplein en parkeer mijn auto op het parkeerterrein. Wat betekent dit voor mij? 

U kunt niet meer parkeren op het parkeerterrein. Voor een eventuele parkeervergunning buiten het terrein verwijzen wij u naar de gemeente Delft. Wel wil DUWO nadenken over hoe bijvoorbeeld in de toekomst om te gaan met verhuizingen. 

Deel deze pagina