Internationale studenten in coronatijd

Een deel van onze internationale huurders is tijdens de coronaperiode teruggekeerd naar huis, deels zitten ze nog in hun studentenwoning. We ontvangen signalen van beheerders dat deze groep internationale studenten het soms moeilijk heeft. Een deel van hen kampt mogelijk met eenzaamheid en vindt het lastig om hun dagelijks leven te organiseren.

DUWO wilde zicht krijgen op hoe het met deze studenten gaat en ook kijken naar de rol die wij hierbij eventueel kunnen spelen.  Daartoe hebben we een kwalitatief onderzoek uit laten voeren door ‘jongerenspecialist’ Youngworks. De kernvraag van dit onderzoek is: Wat zijn de behoeften van internationale studenten en hoe kan DUWO hierbij een rol spelen?

In individuele interviews sprak Youngworks met een zeer diverse groep van 16 internationale bachelor- en masterstudenten uit vier verschillende studentensteden: Amsterdam, Den Haag, Delft en Leiden. Gesprekken vonden eind april en begin mei plaats. De studenten werden geïnterviewd over hoe zij de coronatijd beleven, wat hun behoeften zijn en wat hun perceptie en ervaring van DUWO is in deze periode. Vervolgens werd hun reactie gevraagd op rollen die DUWO kan spelen: een sociale-, praktische- en informatieve rol. De resultaten zijn te vinden in de rapportage DUWO heeft de inzichten inmiddels doorgevoerd in de communicatie en acties op de complexen.

Daarnaast hebben we één van onze internationale huurders ook gevraagd om een inkijkje te geven in het dagelijks leven tijdens de crisis. We hebben hem daarbij gevraagd. Wat zijn de beperkingen? Maar vooral ook, wat zijn de mogelijkheden? Een kort verslagje vind je in de vlog hieronder.