Huurprijzen halveren is niet de oplossing

Er loopt momenteel een petitie, gericht aan DUWO, om de huurprijzen te halveren. We zijn ons ervan bewust dat de huidige situatie ook zeer ingrijpend is voor studenten en dat de maatregelen van de regering soms leiden tot vermindering van inkomsten, doordat verschillende bijbaantjes zijn weggevallen. Een dergelijke petitie is een mooie manier om krachten te bundelen en deze problematiek extra onder de aandacht te brengen van DUWO. Dat er iets van DUWO verwacht wordt in deze tijd is niet meer dan logisch. We hebben hier dan ook zeker oog voor.

DUWO is een stichting zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel. Wij zijn er om studenten een thuis te bieden in de omgeving waar zij studeren. Dit geldt niet alleen voor de welgestelde student, maar ook voor studenten die minder financiële middelen hebben. Daarom zetten we ons in voor betaalbare huisvesting. De huurprijzen die worden gehanteerd, liggen dan ook ver onder de marktprijs en alle inkomsten worden gebruikt om ons maatschappelijke doel te waarborgen. We houden daarbij consequent ook in het oog dat voor onze woningen ook huurtoeslag kan worden aangevraagd. Zo houden we studeren betaalbaar. Uitbreiding van studentenkamers is broodnodig voor de huidige en toekomstige generatie studenten. Daarnaast is het onderhoud en verduurzaming van onze huidige woningvoorraad zeer belangrijk om ons aanbod kwalitatief in stand te houden. Met ruim 33.000 huurders heeft DUWO een belangrijke rol om dit doel te blijven nastreven. Hoezeer we de moeilijke situatie voor de studenten ook begrijpen, een financiële compensatie in de vorm van halveren van de huurprijzen is niet haalbaar. Als we deze inkomsten missen heeft dat grote gevolgen voor de continuïteit van de organisatie en daarmee ook voor onze doelstelling om betaalbare woningen aan te bieden. Dat risico kunnen en willen we, ook in het algemene belang en voor toekomstige generaties studenten, niet nemen.

Dit neemt niet weg dat we werken aan andere manieren om onze huurders tegemoet te komen. DUWO is in overleg met andere studentenhuisvesters en de LSVB (Landelijke Studenten Vakbond), voor ondersteuning aan de inkomenskant. Hierbij sturen we aan op een rol voor de rijksoverheid, zoals dit nu ook gebeurt in andere branches. De LSVB heeft ook een website geopend om studenten te informeren en adviseren: www.nietmijnschuld.nl/corona (notmyfault.nl/corona). Daarnaast wordt er overleg gevoerd met de brancheorganisatie Aedes en de koepel van studentenhuisvesters Kences over deze situatie en mogelijke ondersteuning.

Tot slot: we roepen huurders die voorzien dat er, naar aanleiding van de getroffen coronamaatregelen, problemen ontstaan bij het betalen van de lopende huur op om contact met ons op te nemen. Iedere huurder heeft de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Per situatie kijken we of we de voorwaarden hiervoor kunnen versoepelen. Daarnaast zullen we zelf ook proactief contact zoeken met huurders waar de betaling achterblijft. Door met elkaar in gesprek te blijven, hopen we passende oplossingen te vinden. Alles wat we doen is erop gericht om iedere huurder de mogelijkheid en rust te geven om zijn financiële situatie weer op orde krijgen, zodat hij gewoon bij DUWO kan blijven wonen. 

Heb jij door de corona crisis minder inkomen en maak je je zorgen of je de huur nog kan betalen? In de onderstaande video hebben we een aantal tips op een rijtje gezet, waarmee we hopen je inzicht te geven in wat de mogelijkheden zijn om dit probleem te tackelen. We denken met je mee!

 

 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden