Huisfeesten kunnen nu echt niet!

Nu de kroegen dicht zijn en het verenigingsleven stilstaat, is iedereen op huis aangewezen om het gezellig te maken. We zien hier al mooie initiatieven die bijdragen aan de saamhorigheid en solidariteit en die willen we graag stimuleren. Helaas ontvangen wij vanuit de politie en omwonenden nog wel teveel meldingen over geluidsoverlast, feesten, grote groepen studenten die veel te dicht op elkaar staan en studentenhuizen die veel vrienden over de vloer krijgen. 

Onacceptabel gedrag

Op dit moment is dit absoluut risicovol en ongewenst gedrag. De regering is duidelijk geweest over de noodzaak van de maatregelen en het grote belang dat we ons hier samen aan houden. Het gaat niet alleen om jouw eigen gezondheid, maar ook om de gezondheid van anderen zoals ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Door je niet aan de maatregelen van de overheid te houden kun jij zwakkere mensen sneller besmetten. Daarnaast zorgt het ervoor dat het virus zich sneller verspreidt waardoor de capaciteit in de zorg straks onvoldoende is om ernstig zieke personen te helpen met als gevolg dat er meer mensen overlijden.

Daarnaast is het zeer kwalijk dat medewerkers in de zorg en in andere functies die momenteel kritiek zijn voor onze samenleving ’s nachts uit hun slaap gehouden worden door geluidsoverlast. Dit is asociaal.  Deze mensen vechten elke dag om de gevolgen van het virus te beperken en het dagelijks leven voor ons allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook andere omwonenden zijn momenteel voor het grootste deel van de dag thuis en verdienen de rust van hun eigen thuisomgeving. Laten we voor elkaar zorgen.

Bestuursmaatregelen en geldboetes

De verschillende lokale overheden vinden dit probleem zo ernstig dat ze momenteel bestuursmaatregelen instellen en de komende tijd niet terug zullen deinzen om forse geldboetes uit te delen aan overtreders. We gaan er vanuit dat dit alleen nodig is in gevallen waarin sprake is van evident wangedrag. DUWO ondersteunt deze aanpak. Van onze kant zullen wij individuele overtreders aanspreken en bij herhaling kunnen we verdergaande maatregelen nemen. We gaan er van uit dat dit niet nodig zal zijn.

Draag je steentje bij

Kortom: we verzoeken je met klem om je aan de maatregelen van de overheid te houden en aan de medemens te denken. Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen zich hieraan houdt en zijn of haar steentje bijdraagt om verspreiding van het virus tegen te gaan.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden